در مراکز درمانی و بیمارستان ها به دلیل وجود ترافیک رفت و آمد و کیس های فورس ماجور تردد از حساسیت بالایی برخوردار است، که حتی ممکن است در بعضی مواقع سلامت جانی افراد نیز موردمخاطره قرار گیرد. از این رو سیستم های آسانسور با کاربری خدمات درمانی احتیاج به پایین ترین درصد خرابی (کمترین ( ADTداشته و نیازمند است تا در صورت بروز هرگونه اخلال در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود. مراکز درمانی  و بیمارستان ها از نظر استاندارد های ساختمانی و آتش نشانی نیز، احتیاج به آسانسورهایی با ابعاد و ظرفیت تخت بر و برانکانبر جهت حمل و نقل بیماران می باشد.

شرکت آسانسور اطلس تک  با بکارگیر با کیفیت ترین قطعات اروپایی و تیم متخصص خود، سعی در ارائه خدمات  با پایین ترین درصد خرابی بوده. همچنین در صورت بروز هرگونه خرابی، تیم پشتیبانی اطلس تک با ارائه خدمات شبانه روزی سعی در رفع مشکلات فنی در کوتاه ترین زمان ممکن بوده و این امر را در رزومه و کارنامه خود به اثبات رسانده است.